5de week

Buitenspelen onder toezicht van ons lopend buffet en de juf van gym. 

En weer lekker warm naar binnen om daar nog verder te spelen.

Terug naar Pleun & Bosco